Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2017-09-16 16:34:18
Size: 2332
Comment: Opprettet side
Revision 2 as of 2017-09-16 16:37:22
Size: 2427
Comment: Ny sak om dns-beslag
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 30: Line 30:
=== 2017-35 Saken om DNS-beslag. Ny utvikling og veien videre. ===
Line 31: Line 32:
=== 2017-35 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ===
=== 2017-36 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ===
Line 70: Line 72:
=== 2017-36 Økonomistatus (Jon Petter) === === 2017-37 Økonomistatus (Jon Petter) ===
{{{
Skal oppdateres
}}}

Agenda for styremøte i NUUG 2017-09-18

Tid: Mandag 2017-09-18 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Johnny A. Solbu
  • Hans-Petter Fjeld
  • Jon Petter Bjerke
  • Alexander Alemayhu
  • Martin Langsjøen
 • Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen
  • Thomas Gramstad
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Nye saker

2017-34 Etter ekstraordinært årsmøte: Vedtekter, nestleder og legitimering DNB (Hans-Petter)

Styremedlem Alexander Alemayhu ble valgt som nestleder.

Videre fylles inn av Hans-Petter

2017-35 Saken om DNS-beslag. Ny utvikling og veien videre.

2017-36 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Skal oppdateres

Sun Aug 20 11:51:31 CEST 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017):

  34 (34)        FIRMAMEDLEM
 147 (147) 59.3% (62.8%) Medlem under bedrift
  47 (47) 19.0% (20.1%) Personlig medlem
  41 (31) 16.5% (13.2%) Personlig medlem uten USENIX
  9  (6) 3.6%  (2.6%) Studenter
  2  (1) 0.8%  (0.4%) Studentmedlem uten USENIX
  2  (2) 0.8%  (0.9%) Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  57 Medlem under bedrift (3), 19 bedrifter
  79 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 248 (234) personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (20) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.4 (7.7%) år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-06-06. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

 3 nye medlemmer (1 bedrift, 1 medlem under bedrift, 1 personlig medlem)
 2 utmeldte (1 medlem under bedrift, 1 personlig medlem)
 1 medlem endret status fra student til personlig medlem uten Usenix
 2 endret epostadresse
 2 endret postadresse

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

2017-37 Økonomistatus (Jon Petter)

Skal oppdateres

Utgifter er ført til 2017-07-12. Banktransaksjoner er ført til og med 2017-06-30. Saldoliste legges fram på neste styremøte.

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte -

styre/20170918-agenda (last edited 2017-10-31 01:53:08 by ThomasGramstad)