Agenda for styremøte i NUUG 2017-08-21

Tid: Mandag 2017-08-21 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Nye saker

2017-28 Konstituering av styret (Hans-Petter - 10 minutter)

2017-29 Ansvarsområder (Hans-Petter - 10 minutter)

Fordele ansvarsområdene mellom styremedlemmene.

2017-30 Status legitimering DNB (Hans-Petter - 20 minutter)

Etter myndighetskrav, i et arbeid med å gjøre hvitvasking vanskeligere i Norge, har DNB bedt alle sin kunder om å legitimere seg. Ettersom vår regel om signaturrett sier at 2 styremedlemmer i fellesskap tegner foreningen så krever de at alle legitimerer seg med pass eller bankID. Dette er ikke mulig for alle våre styremedlemmer. Vårt alternativ er da å endre vedtektene våre for signaturrett. Dette krever ekstraordinært årsmøte. Fristen til DNB er 7.10.2017, så vi har dårlig tid.

Forslag til vedtak: Styret ved styreleder innkaller til ekstraordinært årsmøte for å kunne vedta nødvendige endringer som trenges for å endre signaturretten i foreningen, inkludert både vedtektsendringer og evt. andre endringer, som f.eks. valg av flere roller/verv i foreningen.

2017-31 Status tilgang DNB nettbank (Hans-Petter - 10 minutter)

Tilgang nettbank og legitimering av nyvalgte styremedlemmer.

2017-32 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Sun Aug 20 11:51:31 CEST 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017):

  34 (34)        FIRMAMEDLEM
 147 (147) 59.3% (62.8%) Medlem under bedrift
  47 (47) 19.0% (20.1%) Personlig medlem
  41 (31) 16.5% (13.2%) Personlig medlem uten USENIX
  9  (6) 3.6%  (2.6%) Studenter
  2  (1) 0.8%  (0.4%) Studentmedlem uten USENIX
  2  (2) 0.8%  (0.9%) Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  57 Medlem under bedrift (3), 19 bedrifter
  79 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 248 (234) personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (20) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.4 (7.7%) år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-06-06. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

 3 nye medlemmer (1 bedrift, 1 medlem under bedrift, 1 personlig medlem)
 2 utmeldte (1 medlem under bedrift, 1 personlig medlem)
 1 medlem endret status fra student til personlig medlem uten Usenix
 2 endret epostadresse
 2 endret postadresse

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

2017-33 Økonomistatus (Jon Petter)

Utgifter er ført til 2017-07-12. Banktransaksjoner er ført til og med 2017-06-30. Saldoliste legges fram på neste styremøte.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2017-08-21-inn-styre-referat.pdf

styre/20170821-agenda (last edited 2017-09-26 23:15:37 by ThomasGramstad)