Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2017-06-06 16:52:57
Size: 2086
Comment: Sak 26 og 27 lagt inn (skal oppdateres)
Revision 4 as of 2017-06-06 18:00:28
Size: 2086
Comment: Oppdatert medlemsstatistikk
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 32: Line 32:
SKAL OPPDATERES
}}}
{{{
Mon May 8 14:59:30 CEST 2017
Tue Jun 6 19:54:20 CEST 2017
Line 39: Line 36:
  147 (144) 59.8% Medlem under bedrift
   46 (46) 18.7% Personlig medlem
   40 (29) 16.3% Personlig medlem uten USENIX
    9 (7) 3.7% Studenter
  147 (144) 59.5% Medlem under bedrift
   46 (46) 18.6% Personlig medlem
   40 (29) 16.2% Personlig medlem uten USENIX
   10 (7) 4.0% Studenter
Line 50: Line 47:
Totalt 246 (229) personer er medlem. Totalt 247 (229) personer er medlem.
Line 53: Line 50:
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.2 (7.5) år Gjennomsnittelig medlemstid: 7.3 (7.5) år.
Line 55: Line 52:
{{{
SKAL OPPDATERES
}}}

Agenda for styremøte i NUUG 2017-06-07

Tid: Onsdag 2017-06-07 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Johnny A. Solbu
  • Hans-Petter Fjeld
  • Petter Reinholdtsen (vara)
  • Marius Halden
  • Thomas Gramstad (vara)
  • Cato Auestad
  • Jon Petter Bjerke
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke
 • Forfall

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Nye saker

2017-25 Godkjenning av referat fra styremøtet 2017-05-08

2017-26 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Tue Jun 6 19:54:20 CEST 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017):

  34 (33)    FIRMAMEDLEM
 147 (144) 59.5% Medlem under bedrift
  46 (46) 18.6% Personlig medlem
  40 (29) 16.2% Personlig medlem uten USENIX
  10  (7) 4.0% Studenter
  2  (1) 0.8% Studentmedlem uten USENIX
  2  (2) 0.8% Æresmedlem

  11 (11) Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  57 (54) Medlem under bedrift (3), 19 bedrifter
  79 (79) Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 247 (229) personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (19) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 7.3 (7.5) år.

SKAL OPPDATERES

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-04-10. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

 1 nytt medlem (1 personlig medlem uten USENIX)
 1 utmelding (1 personlig medlem)
 1 endret postadresse

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Den nyinnmeldte tas opp som medlem når kontingenten er betalt.

2017-27 Økonomistatus

SKAL OPPDATERES

Utgifter er ført til 2017-05-08. Banktransaksjoner er ført til og med 2017-02-28. Se saldoliste-2017-05-08.pdf

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte

styre/20170607-agenda (last edited 2017-09-26 23:13:59 by ThomasGramstad)