Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2017-05-24 14:47:51
Size: 588
Editor: solbu
Comment:
Revision 3 as of 2017-06-06 16:52:57
Size: 2086
Comment: Sak 26 og 27 lagt inn (skal oppdateres)
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 28: Line 28:

=== 2017-26 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ===

{{{
SKAL OPPDATERES
}}}
{{{
Mon May 8 14:59:30 CEST 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017):

   34 (33) FIRMAMEDLEM
  147 (144) 59.8% Medlem under bedrift
   46 (46) 18.7% Personlig medlem
   40 (29) 16.3% Personlig medlem uten USENIX
    9 (7) 3.7% Studenter
    2 (1) 0.8% Studentmedlem uten USENIX
    2 (2) 0.8% Æresmedlem

   11 (11) Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
   57 (54) Medlem under bedrift (3), 19 bedrifter
   79 (79) Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 246 (229) personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (19) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.2 (7.5) år
}}}

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-04-10. Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2017-05-08-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord).

{{{
 1 nytt medlem (1 personlig medlem uten USENIX)
 1 utmelding (1 personlig medlem)
 1 endret postadresse
}}}

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Den nyinnmeldte tas opp som medlem når kontingenten er betalt.


==== 2017-27 Økonomistatus ====

{{{
SKAL OPPDATERES
}}}
Utgifter er ført til 2017-05-08. Banktransaksjoner er ført til og med 2017-02-28.
Se [[attachment:saldoliste-2017-05-08.pdf]]


Agenda for styremøte i NUUG 2017-06-07

Tid: Onsdag 2017-06-07 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Johnny A. Solbu
  • Hans-Petter Fjeld
  • Petter Reinholdtsen (vara)
  • Marius Halden
  • Thomas Gramstad (vara)
  • Cato Auestad
  • Jon Petter Bjerke
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke
 • Forfall

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Nye saker

2017-25 Godkjenning av referat fra styremøtet 2017-05-08

2017-26 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

SKAL OPPDATERES

Mon May 8 14:59:30 CEST 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017):

  34 (33)    FIRMAMEDLEM
 147 (144) 59.8% Medlem under bedrift
  46 (46) 18.7% Personlig medlem
  40 (29) 16.3% Personlig medlem uten USENIX
  9  (7) 3.7% Studenter
  2  (1) 0.8% Studentmedlem uten USENIX
  2  (2) 0.8% Æresmedlem

  11 (11) Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  57 (54) Medlem under bedrift (3), 19 bedrifter
  79 (79) Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 246 (229) personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (19) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.2 (7.5) år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-04-10. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

 1 nytt medlem (1 personlig medlem uten USENIX)
 1 utmelding (1 personlig medlem)
 1 endret postadresse

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Den nyinnmeldte tas opp som medlem når kontingenten er betalt.

2017-27 Økonomistatus

SKAL OPPDATERES

Utgifter er ført til 2017-05-08. Banktransaksjoner er ført til og med 2017-02-28. Se saldoliste-2017-05-08.pdf

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte

styre/20170607-agenda (last edited 2017-09-26 23:13:59 by ThomasGramstad)