Agenda for styremøte i NUUG 2017-05-08

Tid: Mandag 2017-05-08 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Nye saker

2017-21 Godkjenning av referat fra styremøtet 2017-04-10

2017-22 Forsikring av video-utstyr (Hans-Petter)

NUUG har i det siste brukt mye penger på fornying av sitt video-utstyr. Mens dette har gitt et kraftig løft til produksjonskvaliteten og oppsett så medfører dette også at vi har fått eiendom vi trenger å passe på. David Noble, som er leder for video-gruppa, har anslått at vi har video-utstyr for omtrent 80 000 NOK i dag.

Tilbudsbrev fra IF tilsier 905NOK per år for forsikring av dette.

Styreleder ber om forankring i styrevedtak for inngåelse av en slik forsikringsavtale.

2017-23 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Mon May 8 14:59:30 CEST 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017):

  34 (33)    FIRMAMEDLEM
 147 (144) 59.8% Medlem under bedrift
  46 (46) 18.7% Personlig medlem
  40 (29) 16.3% Personlig medlem uten USENIX
  9  (7) 3.7% Studenter
  2  (1) 0.8% Studentmedlem uten USENIX
  2  (2) 0.8% Æresmedlem

  11 (11) Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  57 (54) Medlem under bedrift (3), 19 bedrifter
  79 (79) Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 246 (229) personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (19) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.2 (7.5) år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-04-10. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

 1 nytt medlem (1 personlig medlem uten USENIX)
 1 utmelding (1 personlig medlem)
 1 endret postadresse

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Den nyinnmeldte tas opp som medlem når kontingenten er betalt.

2017-24 Økonomisaker (Jon Petter)

2017-24-1 Årsoppgjør 2016

Revisjonsberetning datert 2017-04-10 er mottatt og ligger i bilagsarkivet.

2017-24-2 Økonomistatus

Utgifter er ført til 2017-05-08. Banktransaksjoner er ført til og med 2017-02-28. Se saldoliste-2017-05-08.pdf

2017-24-3 Budsjett 2017/2018

Budsjettet har bare små endringer siden sist. Forsikring oppført som egen post, ref sak 2017-22. Kontingentsatsene foreslås beholdt som for 2017. Vedlegg: budsjett-2017-2018-v5.ods

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2017-05-08-inn-styre-referat.pdf

styre/20170508-agenda (last edited 2017-06-09 01:34:38 by ThomasGramstad)