Agenda for styremøte i NUUG 2017-04-10

Tid: Mandag 2017-04-10 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Nye saker

2017-16 Godkjenning av referat fra styremøtet 2017-03-13

2017-17 Endringer i/forenklinger av RT-køer (Thomas)

2017-18 Sette dato for årsmøte med sommersamling i (siste halvdel av) juni

2017-19 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Mon Apr 10 10:12:38 CEST 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017)

  34 (33)    FIRMAMEDLEM
 147 (144) 59.8% Medlem under bedrift
  47 (44) 19.1% Personlig medlem
  39 (28) 15.9% Personlig medlem uten USENIX
  9  (7) 3.7% Studenter
  2  (1) 0.8% Studentmedlem uten USENIX
  2  (2) 0.8% Æresmedlem

  11 (11) Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  57 (54) Medlem under bedrift (3), 19 bedrifter
  79 (79) Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 246 (226) personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (19) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 7.2 (7.5) år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-03-05. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

 5 nye medlemmer (2 personlig medlem, 3 personlig medlem uten USENIX)
 1 endret epostadresse
 1 endret postadresse

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

2017-20 Økonomisaker (Jon Petter)

2017-20-1 Årsoppgjør 2016

Den 23. mars fikk vi beskjed fra revisor om at regnskapet kan godkjennes. Hele styret må signere balansen før vi kan få revisjonsberetningen.

2017-20-2 Økonomistatus

Utgifter er ført til 2017-04-10. Banktransaksjoner er ført til og med 2017-02-28. Se saldoliste-2017-04-10.pdf

Spørsmål: Styreinstruksen ber kasserer om å "Oppdaterer økonomioversikten på web." Det har ikke vært gjort tidligere. Er saldolisten som vedlagt det som kreves? Hvor bør den ligge?

2017-20-3 Budsjett 2017/2018

Budsjettet som sådan er ikke endret siden sist. Det er gjort noen beregninger av mulige kontingentendringer. Se fanen "Usenix og kontingent" i vedlegget. Vedlegg: budsjett-2017-2018-v4.ods

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2017-04-10-inn-styre-referat.pdf

styre/20170410-agenda (last edited 2017-06-02 01:45:36 by ThomasGramstad)