Agenda for styremøte i NUUG 2016-12-05

Tid: Mandag 2016-12-05 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Nye saker

2016-37 Status valgkomite (Hans-Petter)

Hans-Petter informerer kort om kontakt med valgkomiteen.

2016-38 Kickoff? (Hans-Petter)

Hans-Petter lufter ideen om et arrangement i slutten av januar 2017 for å få igang det ny årets arbeid.

2016-39 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

I følge medlemsregisteret 2016-12-05 16:46+0100 har vi 36 firma og 237 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 7.1 år. Vi mangler epostadresse for 2 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 148 medlemmer under bedrift, 40 personlige medlemmer, 34 personlige medlemmer uten USENIX, 11 studenter, 2 studenter uten USENIX og 2 æresmedlemmer. 0 medlemmer er også LISA SIG-medlem. Oversikten omfatter kun medlemmer som har betalt kontingent til og med 2016-12-31.

I følge medlemsregisteret 2016-12-05 16:46+0100 har vi 29 firma og 180 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 7.4 år. Vi mangler epostadresse for 2 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 127 medlemmer under bedrift, 28 personlige medlemmer, 17 personlige medlemmer uten USENIX, 6 studenter, 0 studenter uten USENIX og 2 æresmedlemmer. 0 medlemmer er også LISA SIG-medlem. Oversikten omfatter kun medlemmer som har betalt kontingent til og med 2017-12-31. (Noen fakturaer har ennå ikke forfalt.)

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2016-11-07. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

12 nye medlemmer (1 firma, 11 medlem under bedrift)
35 utmeldt (30 medlem under bedrift, 4 firma, 1 personlig uten Usenix)
14 endret epostadresse
5 endret postadresse

Tilføyelse etter styremøtet: Detaljert statistikk over medlemsutviklingen siden 2008 finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord). Kurvene og tallene viser betalende medlemmer for det respektive år.

Forslag til vedtak: Tallene og utmeldingene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

2016-40 Endre betalingsfrist på fakturaer? (Jon Petter)

NUUG har siden starten i 1984 alltid benyttet 30 dagers betalingsfrist, som var vanlig den gang. Senere har nesten alle bedrifter kortet ned på fristen, til 14 dager eller sågar kortere. Jeg foreslår å endre fra 30 til 14 dager på våre fakturaer, for å kunne få en raskere behandling av nyinnmeldinger og fornyelser.

Eventuelt

Backup-utfordringer for NUUGs maskinpark (Petter/Marius)

Skripting -- sekretariat/ansette noen?

Tiltak ifm. sletting fra budfirma-kunderegister

Manuell weboppdatering -- hvem vet?

Neste styremøte: Mandag 9. januar 2017 20:00 Mumble.

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2016-12-05-inn-styre-referat.pdf

styre/20161205-agenda (last edited 2016-12-23 11:39:12 by solbu)