Agenda for styremøte i NUUG 2016-11-07

Tid: Mandag 2015-11-07 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2016-32 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 2016-08-15

2016-33 Endre NUUGs navn i brreg.no (Thomas)

Endre NUUGs navn i brreg.no ved å legge til parentesen "(NUUG)" etter navnet. Poenget med dette er at det vil muliggjøre å søke på forkortelsen NUUG i brreg.no, og få opp NUUG (foreningen) som treff, og ikke kun NUUG foundation (slik det skjer idag). Men mulig problem: Kan denne endringen gjennomføres uten vedtektsendring av NUUGs navn i vedtektene til NUUG?

2016-34 Overta/gjenopprette digitaltpersonvern.no? (Thomas)

Kampanjeforeningen Digitalt Personvern ble opprettet for å bekjempe Datalagringsdirektivet (DLD) i rettssalen. DLD ble forlatt innen EU, rettssak ble ikke nødvendig, og kampanjeforeningen har pengene stående på bok til et tilsvarende formål i fremtiden. Men foreningens enkle, statiske websider på domenet digitaltpersonvern.no har utløpt. Thomas foreslår at NUUG tilbyr å overta hosting av domenet og websidene.

2016-35 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

I følge medlemsregisteret 2016-11-07 13:36+0100 har vi 40 firma og 259 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 7.6 år. Vi mangler epostadresse for 2 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 170 medlemmer under bedrift, 40 personlige medlemmer, 34 personlige medlemmer uten USENIX, 11 studenter, 2 studenter uten USENIX og 2 æresmedlemmer. 0 medlemmer er også LISA SIG-medlem. Oversikten omfatter kun medlemmer som har betalt kontingent til og med 2016-12-31.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2016-08-14. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

8 nye medlemmer (2 personlig medlem, 1 personlig medlem uten USENIX, 5 medlem under bedrift)
20 utmeldt (2 personlig medlem, 16 medlem under bedrift, 2 firmamedlem)
1 endret medlemskapskategori (personlig -> personlig uten Usenix)
9 endret emailadresse
10 endret postadresse
1 kontingentinnbetaling mottatt for 2016
Innbetalinger for 2017 hittil: 16 185,00

Forslag til vedtak: De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

2016-36 Forslag til ny styreinstruks (Hans-Petter)

Gjeldende styreinstruks er moden for revidering. En arbeidsgruppe bestående av Johnny, Thomas og Hans Petter har utarbeidet forslag til ny intruks som er mer i tråd med dagens arbeidsmetoder. Forslaget er sendt ut på epost til styrelisten.

Eventuelt

Oppfølging av epost fra advokat Tellesbø. Koordinering/oppfølging av registrar og videre utvikling i Popcorn-Time-saken.

Neste styremøte: Mandag 5. desember 2016 20:00 Mumble.

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2016-11-07-inn-styre-referat.pdf

styre/20161107-agenda (last edited 2016-12-23 04:32:16 by ThomasGramstad)