Agenda for styremøte i NUUG 2016-08-15

Tid: Mandag 2015-08-15 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 en dag før møtet (søndag kveld, siden innkallingen kom sent). Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2016-27 Godkjenning av styrereferatene fra styremøtet 2016-06-06 og styremøtet 2016-07-04

2016-28 Endring av NUUGs forretningsadresse (Thomas)

Gjelder den forretningsadressen som er oppført på NUUG i Brønnøysund (brreg.no), og evt. andre steder. Der står det en adresse hos USIT på Blindern (til en serverpark). Thomas og Jon Petter foreslår å endre forretningsadressen til Middelthunsgate 25, 0368 Oslo, som er adressen til den inngangen til City Self Storage der NUUGs postboks befinner seg. Henvendelser sendt til denne adressen vil komme frem til postboksen, selv om postboksnummeret ikke oppgis på henvendelsen. (Hvordan håndtere henvendelser i form av oppmøte, f.eks. bud o.l.? Den i NUUG som bestiller noe som kommer med bud eller oppmøte må bestemme og oppgi til mottaker hvilken adresse/oppmøtested som skal benyttes.)

2016-29 Nedsette et utvalg for å gå gjennom styreinstruksen (Johnny)

Forslag fra forige styre: Vi setter ned et utvalg for å gå gjennom styreinstruksen. Den har ikke vært endret på mange år og er sikkert moden for en gjennomgang. Hvem vil være med i dette utvalget?

2016-30 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

I følge medlemsregisteret 2016-08-14 11:01+0200 har vi 42 firma og 270 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 7.8 år. Vi mangler epostadresse for 3 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 181 medlemmer under bedrift, 41 personlige medlemmer, 33 personlige medlemmer uten USENIX, 11 studenter, 2 studenter uten USENIX og 2 æresmedlemmer. 75 medlemmer er også LISA SIG-medlem. Oversikten omfatter kun medlemmer som har betalt kontingent til og med 2016-12-31.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2016-06-06. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

3 nye medlemmer (2 personlig medlem, 1 personlig medlem uten USENIX)
3 endret postadresse
2 endret emailadresse
5 fjernet emailadresse @c2i.net

Forslag til vedtak: De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

2016-31 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ført til og med utgangen av juli (utgifter også i august). En rapport med budsjettsammenligning finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord)

Prosjektoversikt pr. 2016-07-31

Prosjekt Fiksgatami
Inntekt              0,00
Utgift              0,00

Prosjekt Mimesbrønn
Utgift – advokat Tellesbø  -2 500,00
Inntekt – Nkom refusjon   10 000,00

Prosjekt Popcorn-Time
Utgift – advokat Føyen/EFN -14 300,00
Inntekt – donasjoner     9 000,44

Eventuelt

Neste styremøte: Ble utsatt flere ganger og endte opp på mandag 7. november kl. 20:00 Mumble

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2016-08-15-inn-styre-referat.pdf

styre/20160815-agenda (last edited 2016-12-23 04:34:13 by ThomasGramstad)