Agenda for styremøte i NUUG 2016-07-04

Tid: Mandag 2015-07-04 kl: 19:00

Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2016-26 Konstituering av styret

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2016-07-04-inn-styre-referat.pdf

styre/20160704-agenda (last edited 2016-08-17 01:14:12 by ThomasGramstad)