Agenda for styremøte i NUUG 2016-05-02

Tid: Mandag 2015-05-02 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2016-18 Godkjenning referat

2016-19 FSCONS 2017 Oslo (og FSCONS 2016 Göteborg) (Thomas)

2016-20 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

I følge medlemsregisteret 2016-04-30 13:29+0200 har vi 39 firma og 255 personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 7.7 år. Vi mangler epostadresse for 3 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 173 medlemmer under bedrift, 40 personlige medlemmer, 28 personlige medlemmer uten USENIX, 10 studenter, 2 studenter uten USENIX og 2 æresmedlemmer. 73 medlemmer er også LISA SIG-medlem. Oversikten omfatter kun medlemmer som har betalt kontingent til og med 2016-12-31.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2016-04-04. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

3 nye medlemmer (1 student, 2 personlig medlem uten USENIX)
1 endret postadresse

Forslag til vedtak: De nyinnmeldte tas opp som medlemmer forutsatt at kontingenten er betalt.

2016-21 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ført ferdig fram til 2016-04-30. Komplett saldoliste med fjorårets tall (tilgang med styrepassord).

2016-22 Årsmøte 2016

Dato, frister, beretning og vedtektsendringer.

Eventuelt

Neste styremøte: Mandag 6. juni kl. 20:00 Mumble.

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2016-05-02-inn-styre-referat.pdf

styre/20160502-agenda (last edited 2016-06-05 02:30:39 by ThomasGramstad)