Agenda for styremøte i NUUG 2016-03-07

Tid: Mandag 2015-03-07 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2016-07 Godkjenning referat

2016-08 Regnskap 2015 (Jon Petter)

Revisor har gitt muntlig beskjed om at regnskapet er funnet i orden. Balansen arsregnskap_NUUG_2015.pdf skal undertegnes av hele styret og sendes til revisor sammen med 2015-uttalelse-fra-ledelsen-NUUG.odt. Begge dokumentene skal signeres og dateres samme dag.

2016-09 LISA SIG nedlegges (Jon Petter)

Vi har fått beskjed fra Usenix om at spesialgruppen LISA SIG (tidligere SAGE) legges ned fra 01.01.2017. Nye medlemmer mottas fra og med nå ikke lenger, men eksisterende medlemmer beholder medlemsfordelene ut året 2016. Se hele saken på RT#14346.

For NUUG betyr dette at vi må fjerne muligheten for melde seg inn i LISA SIG umiddelbart, og denne opsjonen utgår fra oversikten over kontingenter for 2017 og senere. Den utgår også fra budsjettet. Noen LISA SIG medlemskap avviker fra kalenderåret. NUUG har fått rabatt for disse på siste faktura. Vi trenger ikke å refundere noe til medlemmene siden de allerede fikk tilsvarende rabatt ved innmelding i sin tid.

Det foreslås at vi umiddelbart gjør endringer på www.nuug.no (informasjon og innmeldingsskjema). Før hovedfakturering må medlemsliste gjennomgås og LISA/SAGE-flagget fjernes for de som har det satt. (Alternativt beholde flagget og endre programmene som bruker medlemslisten, men det vil antagelig gi mer arbeid.) Endringer på web kan utføres av Jon Petter. Medlemslisten håndteres av sekretariatet.

Budsjettet for 2017 må endres for å tilpasses dette. Ansvarlig: Estephan.

2016-10 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

I følge medlemsregisteret 2016-03-06 10:15+0100 har vi 39 firmaer og 250 personer som betalende medlemmer. Gjennomsnittlig medlemstid er 7.6 år. Vi mangler epostadresse for 3 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 173 medlemmer under bedrift, 40 personlige medlemmer, 24 personlige medlemmer uten USENIX, 9 studenter, 2 studenter uten USENIX og 2 æresmedlemmer. 73 medlemmer er også medlem av LISA SIG. Oversikten omfatter kun medlemmer som har betalt kontingent til og med 2016-12-31.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2015-12-31. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

2 new members
9 no longer members
1 changed email address
12 changed postal address

18 fakturaer på 2016-kontingent er fortsatt ubetalt. 21 purringer ble sendt på papir den 2016-02-23 med forfall 2016-03-08. Av disse har 2 betalt og en viste seg å være betalt allerede (men med feil KID).

Forslag til vedtak: De nyinnmeldte tas opp som medlemmer.

2016-11 Forslag til støtte til Lær Kidsa Koding (Cato)

Lær Kidsa Koding er en frivillig organisasjon som skal oppfordre til bruk av programmering blant barn på fritid og i skole. Det blir blant annet holdt kodeklubber i forskjellige lokasjoner rundt i Norge, i tillegg til læringsressurser på internett. Kapasiteten på disse klubbene er ganske sprengt. Jeg ønsker å drøfte mulighetene for at NUUG kan være støttespiller til Lær Kidsa Koding på bakgrunn av:

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2016-03-07-inn-styre-referat.pdf

styre/20160307-agenda (last edited 2016-06-05 02:32:31 by ThomasGramstad)