Agenda for styremøte i NUUG 2016-02-01

Tid: Mandag 2015-02-01 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2016-01 Godkjenning referat

2016-02 Signere på opprop til forsvar for god kryptering (Petter)

Det er tatt initiativ til å støtte opp om god kryptering, og oppfordre verdens myndigheter til å bidra til å sikre folks rett til å verne sin privatsfære og beskytte seg og sitt. Initiativet finnes https://securetheinternet.org/ , og mange organisasjoner har allerede signert. Petter og Thomas kom med forslag om at NUUG burde signere, og dette forsøkes avgjøres via epostvotering. Saken tas opp på styremøtet hvis konklusjon ikke er nådd på epost før styremøtet.

Hvis NUUG støtter oppropet bør det sendes ut informasjon om dette til medlemmer (og kanskje annonsering@nuug), og til pressen forøvrig, slik at flere blir klar over initiativet.

Forslag til vedtak:

2016-03 Økonomi: Regnskap 2015 (Estephan/Jon Petter)

Regnskapet er klart til å sendes til revisor. Se vedlegg. Komplett samling av årsmøte- og styrereferater må legges i bilagsregisteret.

Regnskap 2015 til revisjon: arsregnskap_NUUG_2015.pdf

Detaljerte rapporter direkte fra Lodo:

Saldoliste: http://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2015-12-31-inn-lodo-saldoliste-lodo.pdf

Bilagsutskrift: http://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2015-12-31-inn-lodo-bilagsutskrift-lodo.pdf

2016-04 Økonomi: Tapsliste og utmelding av ikkebetalende medlemmer (Estephan/Jon Petter)

Liste for gjennomgang: http://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2015-12-31-avskrivning-kontingent.pdf Listen skal undertegnes av leder/kasserer og vedlegges regnskapet.

Mange på listen er allerede utmeldt, enten ved personlig initiativ eller ved fjorårets opprydning. Styret bes ta stilling til de gul-markerte forslagene til utmeldinger.

2016-05 Økonomi: Dollarkjøp for 2017 (Estephan/Jon Petter)

Som forberedelse til budsjettarbeidet foreslås det å kjøpe dollar for å dekke Usenix-kostnadene i 2017. Forslag: kjøpe 30 000 dollar.

2016-06 Økonomi: Oppstart av budsjettarbeidet for 2016/2017 (Estephan/Jon Petter)

Budsjettet for 2016 som ble vedtatt på årsmøtet i juni 2015 må gjennomgås og eventuelle endringer bør innpasses så årets årsmøte kan vedta det reviderte budsjettet. Dessuten må det settes opp et komplett nytt budsjett for 2017. Forslag: Holde Usenix-inntekter og -utgifter utenfor i hovedbudsjettet og la beløpene komme direkte til syne ved beregning av kontingentsatsene. Dette vil gjøre budsjettet mer oversiktlig og forståelig. Inntektene bør vise antall medlemmer de baseres på.

Eventuelt

Vedlegg

Teksten på oppropet hos https://securetheinternet.org/ som NUUG vurderer å støtte:

To the leaders of the world’s governments –

We urge you to protect the security of your citizens, your economy, and your government by supporting the development and use of secure communications tools and technologies, rejecting policies that would prevent or undermine the use of strong encryption, and urging other leaders to do the same.

Encryption tools, technologies, and services are essential to protect against harm and to shield our digital infrastructure and personal communications from unauthorized access. The ability to freely develop and use encryption provides the cornerstone for today’s global economy. Economic growth in the digital age is powered by the ability to trust and authenticate our interactions and communicate and conduct business securely, both within and across borders.

Some of the most noted technologists and experts on encryption recently explained (PDF) that laws or policies that undermine encryption would “force a U-turn from the best practices now being deployed to make the Internet more secure,” “would substantially increase system complexity” and raise associated costs, and “would create concentrated targets that could attract bad actors.” The absence of encryption facilitates easy access to sensitive personal data, including financial and identity information, by criminals and other malicious actors. Once obtained, sensitive data can be sold, publicly posted, or used to blackmail or embarrass an individual. Additionally, insufficiently encrypted devices or hardware are prime targets for criminals.

The United Nations Special Rapporteur for freedom of expression has noted, “encryption and anonymity, and the security concepts behind them, provide the privacy and security necessary for the exercise of the right to freedom of opinion and expression in the digital age.” As we move toward connecting the next billion users, restrictions on encryption in any country will likely have global impact. Encryption and other anonymizing tools and technologies enable lawyers, journalists, whistleblowers, and organizers to communicate freely across borders and to work to better their communities. It also assures users of the integrity of their data and authenticates individuals to companies, governments, and one another.

We encourage you to support the safety and security of users by strengthening the integrity of communications and systems. All governments should reject laws, policies, or other mandates or practices, including secret agreements with companies, that limit access to or undermine encryption and other secure communications tools and technologies. Users should have the option to use – and companies the option to provide – the strongest encryption available, including end-to-end encryption, without fear that governments will compel access to the content, metadata, or encryption keys without due process and respect for human rights. Accordingly:

Strong encryption and the secure tools and systems that rely on it are critical to improving cybersecurity, fostering the digital economy, and protecting users. Our continued ability to leverage the internet for global growth and prosperity and as a tool for organizers and activists requires the ability and the right to communicate privately and securely through trustworthy networks.

We look forward to working together toward a more secure future.

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2016-02-01-inn-styre-referat.pdf

styre/20160201-agenda (last edited 2016-04-05 20:29:26 by ThomasGramstad)