Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2016-02-10 18:34:11
Size: 769
Comment:
Revision 9 as of 2016-02-10 18:34:37
Size: 861
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 29: Line 29:
====
==============================================================================================

Agenda for styremøte i NUUG 2015-12-14

Tid: Mandag 2015-12-14 kl: 20:00

 • Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Johnny A. Solbu
  • Hans-Petter Fjeld
  • Petter Reinholdtsen
  • Marius Halden
  • Estephan Zouain
  • Thomas Gramstad
  • Cato Auestad

Forfall:

 • Cato Auestad

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2015-22 Godkjenning referat

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2015-12-14-inn-styre-referat.pdf

styre/20151214-agenda (last edited 2016-02-10 18:34:37 by ThomasGramstad)