Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2016-02-10 18:32:54
Size: 761
Comment:
Revision 7 as of 2016-02-10 18:33:37
Size: 759
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 29: Line 29:

[[
Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2015-12-14-inn-styre-referat.pdf]]
Referat fra dette møtet: [[http://www.nuug.no/dokumenter/2015-12-14-inn-styre-referat.pdf]]

Agenda for styremøte i NUUG 2015-12-14

Tid: Mandag 2015-12-14 kl: 20:00

 • Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Johnny A. Solbu
  • Hans-Petter Fjeld
  • Petter Reinholdtsen
  • Marius Halden
  • Estephan Zouain
  • Thomas Gramstad
  • Cato Auestad

Forfall:

 • Cato Auestad

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2015-22 Godkjenning referat

Eventuelt

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2015-12-14-inn-styre-referat.pdf

styre/20151214-agenda (last edited 2016-02-10 18:34:37 by ThomasGramstad)