Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2016-02-10 18:30:41
Size: 758
Comment:
Revision 4 as of 2016-02-10 18:31:07
Size: 766
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 30: Line 30:
[http://www.nuug.no/dokumenter/2015-12-14-inn-styre-referat.pdf Referat fra dette møtet] Referat [http://www.nuug.no/dokumenter/2015-12-14-inn-styre-referat.pdf Referat fra dette møtet]

Agenda for styremøte i NUUG 2015-12-14

Tid: Mandag 2015-12-14 kl: 20:00

 • Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Johnny A. Solbu
  • Hans-Petter Fjeld
  • Petter Reinholdtsen
  • Marius Halden
  • Estephan Zouain
  • Thomas Gramstad
  • Cato Auestad

Forfall:

 • Cato Auestad

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2015-22 Godkjenning referat

Eventuelt

Referat [http://www.nuug.no/dokumenter/2015-12-14-inn-styre-referat.pdf Referat fra dette møtet]

styre/20151214-agenda (last edited 2016-02-10 18:34:37 by ThomasGramstad)