Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2015-12-14 19:04:53
Size: 663
Editor: solbu
Comment:
Revision 2 as of 2016-02-05 00:52:56
Size: 663
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 25: Line 25:
=== 2015-xx Godkjenning referat === === 2015-22 Godkjenning referat ===

Agenda for styremøte i NUUG 2015-12-14

Tid: Mandag 2015-12-14 kl: 20:00

 • Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Johnny A. Solbu
  • Hans-Petter Fjeld
  • Petter Reinholdtsen
  • Marius Halden
  • Estephan Zouain
  • Thomas Gramstad
  • Cato Auestad

Forfall:

 • Cato Auestad

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2015-22 Godkjenning referat

Eventuelt

styre/20151214-agenda (last edited 2016-02-10 18:34:37 by ThomasGramstad)