Agenda for styremøte i NUUG 2015-12-14

Tid: Mandag 2015-12-14 kl: 20:00

Inviterte:

Forfall:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2015-22 Godkjenning referat

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2015-12-14-inn-styre-referat.pdf

styre/20151214-agenda (last edited 2016-02-10 18:34:37 by ThomasGramstad)