Agenda for styremøte i NUUG 2015-12-07

Tid: Mandag 2015-12-07 kl: 20:00

Inviterte:

Forfall:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2015-xx Godkjenning referat

Eventuelt

styre/20151207-agenda (last edited 2015-12-14 17:25:55 by solbu)