Agenda for styremøte i NUUG 2015-11-02

Tid: Mandag 2015-11-02 kl: 20:00

Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2015-17 Godkjenning referat

2015-18 Utmelding av medlemmer

Jon Petter ber om at styret bestemmer seg for policy angående forslaget til utmeldinger av folk som ikke betaler år etter år. Det dreier seg om en liste med medlemmer som Jon Petter har sendt som Excel-vedlegg.

Forslag til vedtak: Styret vedtar å melde ut de som ikke har betalt kontingent for 2015.

2015-19 Status godkjenning regnskap 2013 og 2014 (Hans-Petter)

Eventuelt

2015-20 Deltagerlistene fra møtene

2015-21 Mer informasjon til medlemmene om hva som skjer?

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2015-11-02-inn-styre-referat.pdf

styre/20151102-agenda (last edited 2016-02-17 22:54:19 by ThomasGramstad)