Agenda for styremøte i NUUG 2015-10-05

Tid: Mandag 2015-10-05 kl: 19:30

Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

2015-14 Godkjenning referat

2015-15 Mimes brønn

2015-16 Status godkjenning regnskap 2013 og 2014 (Hans-Petter)

styre/20151005-agenda (last edited 2016-02-05 01:11:38 by ThomasGramstad)