Agenda for styremøte i NUUG 2015-09-15

Tid: Mandag kl. 2015-09-15 19:30 - 20:30

Inviterte:

Forfall:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

2015-11 Konstituering av styret (Hans-Petter) [30 min]

Ref artikkel 10 skal styret velge seg en kasserer og en sekretær blant sine faste medlemmer. Ønsker styret å utpeke andre roller?

Orienteringer

2015-12 Generell status (Hans-Petter) [10 min]

2015-13 Hva ønsker vi for NUUG fremover? (Hans-Petter) [20 min]

Styret bør ha en diskusjon om hvordan foreningen NUUG skal fungere fremover, samt hvilken aktivitet og hvilke saker vi ønsker å fokusere på. Rekrutteringen kunne vært bedre, og aktivitetsnivået kunne vært høyere.

Andre innspill.?

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2015-09-15-inn-styre-referat.pdf

styre/20150915-agenda (last edited 2016-02-17 22:56:40 by ThomasGramstad)