Agenda for styremøte i NUUG 2015-03-02

Tid: Mandag kl. 2015-03-02 19:30 - 21:00

Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2015-01 Godkjenning av referat (Hans-Petter) [10 min]

2015-02 Økonomistatus (Estephan) [10 min]

Kassereren oppdaterer styret om gjeldene status for økonomien og regnskapsføringen.

2015-03 Sekretariatstatus (Johnny) [10 min]

Sekretæren oppdaterer styret om gjeldene status for behandling av medlemsregisteret og andre oppgaver under sekretariatet.

2015-04 Økonomisk støtte til OSDC 2015 (Hans-Petter) [30min]

2015-05 Kjøp av dollar (Hans-Petter) [10 min]

Kjøp av dollar for å få forutsigbarhet. Foreslår å kjøpe 25 000USD.

2015-06 Årsmøteforberedelser (Hans-Petter) [10 min]

Oppfølging av saker

2015-07 Status regnskap 2013 og 2014 (Hans-Petter) [10 min]

2015-08 Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2015-03-02-inn-styre-referat.pdf

styre/20150302-agenda (last edited 2016-02-17 22:57:31 by ThomasGramstad)