Agenda for styremøte i NUUG 2014-10-06

Tid: Mandag kl. 2014-10-06 21:00 - 22:00
Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2014-10 Godkjenning av referat (Hans-Petter) [10 min]

http://wiki.nuug.no/styre/20140922-referat

2014-11 Økonomistatus (Estephan) [10 min]

Kassereren oppdaterer styret om gjeldene status for økonomien og regnskapsføringen.

2014-12 Sekretariatstatus (Johnny) [10 min]

Sekretæren oppdaterer styret om gjeldene status for behandling av medlemsregisteret og andre oppgaver under sekretariatet.

2014-13 Fornying av NUUG (Hans-Petter) [20 min]

Lederen informerer styret om sitt arbeid med fornying av NUUG.

Oppfølging av saker

2014-14 Ekstraordinært årsmøte [10 min]

Styret gjør en vurdering om det er mulig å innkalle til ekstraordinært årsmøte slik ordinært årsmøte har vedtatt.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2014-10-06-inn-styre-referat.pdf

styre/20141006-agenda (last edited 2016-02-17 22:58:47 by ThomasGramstad)