Referat for styremøte i NUUG 2014-09-22

Tid: Mandag kl. 2014-09-22 21:00 - 22:00
Sted: Mumble, video.nuug.no

Til stede:

Vi brukte Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Nye saker

2014-05 Konstituering

Konstituering av styret. Kasserer, sekretær.

Estephan ble valgt som kasserer. Alexander opplyste om et kurs han syntes kunne passe for kasserer. http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Starte-bedrift/kurs-for-nye-naeringsdrivende/

Johnny var sekretær forrige periode og ble gjenvalgt som dette, da leder hadde forståelsen av at dette var i tråd med hva Johnny kunne tenke seg.

2014-06 Ekstraordinært årsmøte

Årsmøte i 2014 ga styret beskjed om å avholde ekstraordinært årsmøte innen utgangen av august for å godkjenne regnskapet. Ved neste årsmøte ønsker også styret å få inn Alexander som fullverdig styremedlem.

Hans-Petter redegjorde for de valgene som ble tatt og ba om innspill på disse.

Det ble besluttet at Hans-Petter sender en orientering til medlemmene om status og grunnlag for avgjørelsene.

2014-07 Regnskapsføring

Status for regnskapsføring. Hans-Petter jobber med å erstatte Anders Einar Hilden som sekretariat og fører av regnskapet. Ber styret om fullmakt til å utarbeide det formelle avtaleverket med vedkommende.

Hans-Petter redegjorde for dagens status. Styret gir Hans-Petter fullmakt til å utarbeide det formelle avtaleverket med Jon Petter.

2014-08 Sekretariatet

Status for sekretariatet. Ansvar for oppfølging.

Hans-Petter redegjorde om dagens status for sekreteriatet. Det ble uttrykt bekymring for manglende behandling av innmeldinger. Det ble luftet å søke om flere medlemmer til sekretariatet, dette var det positiv stemning til.

2014-09 Terminliste

Det fastsettes terminliste for de neste styremøtene i NUUG.

Styret ble enig om første mandagen i måneden. Det ble etterlyst at disse møtene blir lagt inn i en felles kalender, der har vi i dag adict.

Eventuelt

Fiksagatami - Petter har spurt My society om pris for å utføre oppgraderingen for oss. Det var positiv stemning til å bruke penger på dette.

styre/20140922-referat (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)