Agenda for styremøte i NUUG 2014-09-22

Tid: Mandag kl. 2014-09-22 21:00 - 22:00
Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2014-05 Konstituering (Hans-Petter) [20 min]

Konstituering av styret. Kasserer, sekretær, nestleder.

2014-06 Ekstraordinært årsmøte [10 min]

Årsmøte i 2014 ga styret beskjed om å avholde ekstraordinært årsmøte innen utgangen av august for å godkjenne regnskapet. Ved neste årsmøte ønsker også styret å få inn Alexander som fullverdig styremedlem.

2014-07 Regnskapsføring [10 min]

Status for regnskapsføring. Hans-Petter jobber med å erstatte Anders Einar Hilden som sekretariat og fører av regnskapet. Ber styret om fullmakt til å utarbeide det formelle avtaleverket med vedkommende.

2014-08 Sekretariatet [10 min]

Status for sekretariatet. Ansvar for oppfølging.

2015-09 Terminliste [10 min]

Det fastsettes terminliste for de neste styremøtene i NUUG. Lederen foreslår å benytte mandagen før NUUGs månedlige medlemsmøte.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2014-09-22-inn-styre-referat.pdf

styre/20140922-agenda (last edited 2016-02-17 23:00:08 by ThomasGramstad)