Referat fra styremøte i NUUG 2014-05-27

Tid: Tirsdag kl. 2014-05-27 19:30 - 22:00
Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Vi brukte Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Nye saker

2014-01 Godkjenning av referat

Referatet ble godkjent etter at Johnny la det ut på wikien i løpet av styremøtet. (http://wiki.nuug.no/styre/20130829-referat)

2014-02 Nuug 30 år

Hans-Petter har noen planer om å ta en tur med Danskebåten, 15-17 juli. Budsjettet er på ca 40.000,-. Det ble tatt opp litt rundt hvordan medlemmene skal betale og for hva.

2014-03 Forberedelse til årsmøte

På grunn av kapasitetsproblemer er ikke sekretariatet ferdig med regnskapet for 2013, men det jobbes med det nå.
Hans-Petter foreslår å avholde årsmøte på teknologihuset.

Styret trenger flere styremedlemmer.
Fredrik Bølstad har ringt Hans-Petter hvor han sa at han trekker seg fra styret. Han har ikke gitt skriftlig beskjed enda.
Tordbjørn Wang som er kasserer har ingen hørt noe fra.

Oppfølging av saker

2014-04 Regnskap 2012

Hans-Petter tror det er nesten i boks, men er ikke sikker. Det mangler noen undertegninger. Han skal følge opp.

styre/20140527-referat (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)