Agenda for styremøte i NUUG 2014-05-27

Tid: Tirsdag kl. 2014-05-27 19:30 - 22:00
Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2014-01 Godkjenning av referat (Hans-Petter) [10 min]

2014-02 Nuug 30 år

2014-03 Forberedelse til årsmøte

Oppfølging av saker

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2014-05-27-inn-styre-referat.pdf

styre/20140527-agenda (last edited 2016-02-17 23:01:36 by ThomasGramstad)