Referat fra styremøte i NUUG 2013-08-29

Tid: 2013-08-29 kl. 19:30 - 22:00

Tilstede:

Nye saker

2013-33: Godkjenning av referat

2013-34: Utvidelse av sekretariatet

2013-35: Referatføring

Oppfølging av saker

2013-36: Endringer Brønnøysundregistrene

2013-37: Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale, bank

2013-38: Økonomistatus

2013-39: Prisen for fremme av fri programvare

2013-40: Kandidater til valgkomite og styre

Eventuelt

2013-41: Styret mangler nestleder

styre/20130829-referat (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)