Referat fra styremøte i NUUG 2013-06-19

Tid: Onsdag 2013-06-19 kl. 20:00 - 22:00

Tilstede:

Nye saker

2013-22 Godkjenning av referat

2013-23 Utvidelse av sekretariatet

2013-24 Sommerfest juli

2013-25 Prisen for fremme av fri programvare

Orienteringssaker

2013-26 Teknologihuset

Oppfølging av saker

2013-27 Endringer Brønnøysundregistrene

2013-28 Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale, bank

2013-29 Økonomistatus

2013-30 Kandidater til valgkomite og styre

Eventuelt

2013-31 Styrelisten (styret@)

2013-32 Instruksen for styret.

styre/20130619-referat (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)