Agenda for styremøte i NUUG 2013-06-19

Tid: Onsdag 2013-06-19 kl. 20:00 - 22:00
Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2013-XX Godkjenning av referat (---) [10 min]

2013-XX Utvidelse av sekretariatet (Hans-Petter) [15 min]

Sekreteriatet har for mye å gjøre og det er leit å være for avhengig av 1 person. Vi trenger en til, gjerne i Oslo-området.

2013-XX Sommerfest juli (Hans-Petter) [20 min]

NUUG arrangerer sommerfest i år?

2013-XX Prisen for fremme av fri programvare [20 min]

NUUG avholder prisutdeling i år?

Orienteringer

2013-XX Teknologihuset (Hans-Petter) [20 min]

Hans-Petter har besøkt Teknologihuset og orienterer om opplegget.

Oppfølging av saker

2013-XX Endringer Brønnøysundregistrene (Anders Einar) [10 min]

Endring av styre

For endring av styre i Brønnøysundregistrene må skjema BR-1034B (http://www.brreg.no/blanketter/forening.html) fylles ut og leveres Brønnøysundregistrene. Dette skjemaet krever fullt navn, adresse og fullt fødselsnummer på alle styremedlemmer. Det må også signeres av alle som settes opp som styremedlemmer.

For å få godkjent dette skjemaet hos Brønnøysundregistrene trenger vi også:

eller

Forslag om å endre signaturrett

Skjemaet (BR-1034B) kan også brukes til å spesifisere/oppdatere signaturrett for foreningen. Sekretariatet foreslår at denne spesifiseres til "Leder + to styremedlemmer". Dette vil forenkle jobben og fjerne usikkerhet ved sendere endringer, både i Brønnøysundregistrene og DNB. Dagens situasjon (ingen spesifisert signaturrett) innebærer at både DNB og Brønnøysundregistrene krever signatur av alle styremedlemmer for å gjøre endringer. Endring av signaturrett vil ikke endre hvordan dette skjemaet må signeres i denne omgang.

2013-XX Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale, bank (Anders Einar) [20 min]

Skjemaene som _var_ utfylt for dette ser ut til å ha vært feil skjema. Kundeservice er visstnok ikke så kunnskapsrike om "gamle manuelle avtaler" slik som NUUG har. Riktige skjemaer som vi må fylle ut for å endre brukere og tillatelser i nettbank og Petter/Jon P sin manuelle disposisjonsrett skal komme i morra.

Kravene fra DNB for signering av dette(disse) skjemaene er som følger:

eller

2013-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [15 min]

Kontoer

Navn

Saldo 01.01.2012

Drift

10 704,26

Kontigenter

780 031,81

Høyrente

645 500,68

USD

14 476,98

USD kursdiff

66 107,68

Skattetrekk

165,74

Egenkapital

1516821,41

2013-XX Kandidater til valgkomite og styre (Hans-Petter) [15 min]

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2013-06-19-inn-styre-referat-signert.pdf

styre/20130619-agenda (last edited 2016-02-17 23:07:19 by ThomasGramstad)