Agenda Forrige styremøte 2013-03-13.

Agenda for styremøte i NUUG 2013-04-03

Tid: Onsdag 2013-04-03 kl. 19:50 - 22:00
Sted: Mumble, mumble.hild1.no

Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

Forfall:

Ingen enda.

Vi prøver Mumble som konferansetelefonsystem, men fallback til Skype.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Orienteringer

2013-XX Ekstraordinært sagsfremlegg (Hans-Petter) [15 min]

Ved dette styremøte har vi ignorert ordinær frist for nye saker. Forslag til vedtak, styret vedtar å godta å se bort fra ordinær frist for saksfremlegg.

2013-XX Dokumentarfilm om datalagringsdirektivet (Petter) [2 min]

Filmen har premiere i morgen torsdag i Oslo. Filmskaperne håper på avklaring fra NRK om den blir sendt der eller ikke før de vil gi den ut på nettet uten bruksbegresninger. Petter holder kontakten.

Nye saker

2013-XX Godkjenning av referat (Anders Einar) [10 min]

2013-XX Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale (Anders Einar) [20 min]

2013-XX Endringer Brønnøysundregistrene (Anders Einar) [10 min]

For endringer i foretningsfører, prokura etc må BR-1034B (http://www.brreg.no/blanketter/forening_last_ned.html) sendes inn enten i papirform eller via Altinn. Altinn krever digital signatur fra alle som må signere det.

2013-XX Kontingent - "Personlig medlem med redusert kontingentsats?" (Hans-Petter) [10 min]

Detaljer: https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=7121

Oppfølging av tidlegare saker

2013-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [15 min]

Vedtakssaker

2013-XX Årsmøteforberedelser [30 min]

http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2013aarsmoete/ http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2013aarsmoete/beretning

Alle sakspapirer til årsmøtet må i henhold til vedtektene sendes ut minst tre uker før møtet, og godkjennes av styret før de sendes ut.

Eventuelt

styre/20130403-agenda (last edited 2016-02-17 23:09:40 by ThomasGramstad)