Referat fra styremøte i NUUG 2013-03-13

Tid: Onsdag 2013-03-13 kl. 20:00 - 21:45
Sted: Skype

Tilstede:

Forfall:

Nye saker

2013-14 Godkjenning av referat (Hans-Petter) [10 min]

Referatene fra de to foregående møtene er ferdige og på wiki. Anders Einar lenker dem inn fra dokumentsida. (nuug.no/dokumenter) E-post bør sendes styret med referatutkast slik at de husker å lese det. Ellers ingen kommentarer.

2013-15 Økonomistatus (Hans-Petter)

Sekreteriatet ved Jon Egil estimerer nå søndag 17. mars 2013 som ny dato for ferdig regnskap (klart for revisjon) grunnet sykdom. Hans-Petter mener regnskap bør føres på månedsbasis for å minske jobben ved årsslutt. Anders Einar bør gå over rutiner for å sende eventuelle spørsmål til Jon Egil før han slutter.

Skal NUUG beynne å legge ut regnskap månedlig på web? Petter og Hans-Petter er for. Dette krever regnskap som journalføres månedbasis. Eventuelt en oppdatering månedskiftet etter at det har skjedd noe. Anders Einar skal se på om dette er gjennomførbart.

Hans-Petter har sett litt mer på hledger, og har en plan om hvordan dette kan gjennomføres uten at det krever for mye endringer: De samme kontoer som er i LODO overføres direkte til ledger. Føringen burde bli så og si lik. Sekretæriatet har hittil begynt å føre i LODO. Ledger bør ta over så fort som mulig.

Nettbanktilgang: Det skal finnes en RT-sak om inneholder info om tilgangsendringer.

Vedtakssaker

2013-16 Årsmøtet til frikanalen (Hans-Petter)

Utsatt til mai. Ingen ny dato. Frikanalen ønsker å prøve å komme i mål med utgifter / gjeld før de har årsmøte.Hans-Petter har foreløpig kommet med er forslag om en medlemskontigent på 12 000,-. Etter vurdering var dette litt høyt, da vi pr. nå betaler 1k i året. Usikkert hva vi får igjen.

Føringer til møte: Reklame er en utrolig dårlig ide. Tillater konsesjonen i det hele tatt reklame?

2013-17 Årsmøteforberedelser [30 min]

Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

Hans Petter ønsker oversikt over medlemmer og aktivetet på lister. Noe statistikk som trengs til årsberetningen ligger på munin. Årsberetning klar om to uker ? (starten av april) Godkjenning av styrets forslag til regnskap

Godkjenning av styrets forslag til nytt styre

Godkjenning av styrets forslag til kontingentsatser for neste år

Godkjenning av styrets forslag til budsjett

Godkjenning av styrets forslag til vedtektsendringer

Dato for årsmøte

Eventuelt

Sekretæriat

Rekruttering av nye medlemmer

Rop om hjelp-epost

Neste styremøte:

Mumble

styre/20130313-referat (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)