Agenda Forrige styremøte 2013-02-25.

Agenda for styremøte i NUUG 2013-03-13

Tid: Onsdag 2013-03-13 kl. 20:00 - 22:00
Sted: Skype

Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

Forfall:

Ingen enda.

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Orienteringer

Nye saker

2013-XX Godkjenning av referat (Hans-Petter) [10 min]

Oppfølging av tidlegare saker

2013-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [15 min]

Vedtakssaker

2013-XX Årsmøtet til frikanalen (Hans-Petter) [20 min]

Vi sender Kagee som vår representant, hvilke føringer gir vi han og andre refleksjoner.

2013-XX Årsmøteforberedelser [30 min]

http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2013aarsmoete/ http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2013aarsmoete/beretning

Alle sakspapirer til årsmøtet må i henhold til vedtektene sendes ut minst tre uker før møtet, og godkjennes av styret før de sendes ut.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2013-03-13-inn-styre-referat-signert.pdf

styre/20130313-agenda (last edited 2016-02-17 23:10:57 by ThomasGramstad)