Agenda Forrige styremøte 2013-02-11.

Agenda for styremøte i NUUG 2013-02-25

Tid: Mandag 2013-02-25 kl. 20:00 - 22:00
Sted: Skype

Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

Forfall:

Ingen enda.

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Orienteringer

2013-XX Status for Frikanalen (Odin) [2 min]

Frikanalen har mista statsstønaden og eit par medlem på grunn av det same. Det tekniske arbeidet med å få dei tekniske løysingane over på ein fri platform har har holdt fram. Det er delt opp i fleire deler. Friprog CasparCG frå SVT og MLT blir brukt i playout. Det vert óg skriven ein frontend i Django (beta.frikanalen.no), med tilhørende API. I tillegg utvikles det verktøy for automasjon i behandling av videofiler og videoproduksjon. Frikanalen har også et godt samarbeid med OBE-prosjektet (Open Broadcast Encoder) som brukes til distribusjon av videosignal. Frikanalen fekk nett ei virtuell maskin frå NUUG til bruk for Django-frontenden og servering av videofiler (frikanalen.nuug.no).

Dette betyr at frikanalen siden februar har for første gang har vært på en platform som man kontrollerer selv, fra innsending til kringkasting. Kanalen har samtidig flyttet til Chateau Neuf, med mer egnet arbeidsrom for både folk og utstyr, og har nå har bygd og kjører en regi-rig i samarbeid med Oslo Student TV.

Kanalen var eigentleg tenkt til å ha eitt år til med stønad (1 million/året) slik at det var tid til overgang. Sidan det ikkje skjedde har kanalen ein heil del uteståande gjeld til firmaer for tenester o.l. me ikkje brukar, og noko for arbeid. Dessutan finst ein lang support-avtale for eit ubrukt system, som det er mogleg å koma seg ut av ved å betala ein større sum pengar (~100k). Det vil fort spara seg, og all denne gjelda og desse avtalene som organisasjonen ikkje treng lengre hadde vore greit å fått vekk. Det held han unaturleg nede. All gjeld ligg på ein rundt 800k.

Til neste årsmøte (fredag 15. mars) so skal styret leggja fram korleis kanalen skal kunna drivast vidare, og ei mogleg opning for at deltakarar /kan/ bruka senderetten til reklame/sponsing.

2013-XX Dokumentarfilm om Datalagringsdirektivet (2 min/Petter)

Petter oppdaget via <URL: http://www.digitaltpersonvern.no/ > et filmprosjekt om Datalagringsdirektivet som er godt igang, og finner mer informasjon om filmen på <URL: http://dld.risebro.net/ >. I følge <URL: http://dld.risebro.net/?p=stott > trenger de støtte. Kanskje noe NUUG burde gi litt penger til? Petter har spurt om bruksvilkårene til den ferdige filmen med kopi vil video@nuug, i håp om å kunne sende den på Frikanalen, men ikke fått svar før styremøtet. Det bør avklares før forslag om støtte tas opp til vurdering i Styret. Nevner det derfor her som en orienteringssak.

Nye saker

2013-XX Godkjenning av referat (X) [X min]

Oppfølging av tidlegare saker

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2013-02-25-inn-styre-referat-signert.pdf

2013-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

Sekreteriatet har signalisert at et optimistisk estimat for å ha regnskapet klart er 10. mars. Dette medfører at vi ikke har noe regnskap klart for godkjenning og bør utsette planer om å ha årsmøte.

Vedtakssaker

2013-XX Årsmøteforberedelser

Alle sakspapirer til årsmøtet må i henhold til vedtektene sendes ut minst tre uker før møtet, og godkjennes av styret før de sendes ut.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2013-02-25-inn-styre-referat-signert.pdf

styre/20130225-agenda (last edited 2016-02-17 23:14:19 by ThomasGramstad)