Agenda Forrige styremøte 2013-01-30.

Agenda for styremøte i NUUG 2013-02-11

Tid: Mandag 2013-02-11 kl. 20:00 - 22:00
Sted: Skype

Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

Forfall:

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2013-XX Godkjenning av referat (X) [X min]

Oppfølging av tidlegare saker

2013-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

Vedtakssaker

2013-XX Årsmøteforberedelser

Alle sakspapirer til årsmøtet må i henhold til vedtektene sendes ut minst tre uker før møtet, og godkjennes av styret før de sendes ut.

Eventuelt

Notater fra dagens møte

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2013-02-11-inn-styre-referat-signert.pdf

styre/20130211-agenda (last edited 2016-02-17 23:15:41 by ThomasGramstad)