Referat for konstituerende styremøte i NUUG 2013-05

Tid: 15. mai 2013 kl 20.00
Sted: Mumble

Til stede:

Forfall:

2013-18 Konstituering av styret (Hans-Petter) [25 min]

Hans-Petter gjorde rede for de forskjellige ansvarområdene.

Torbjørn takker ja til rollen som kasserer og kontaktperson mot HiOA. Johnny Solbu takker ja til rollen som sekretær.

Rollen som nestleder og kontaktperson for likesinnede foreninger ble ikke tildelt noen.

Orienteringer

2013-19 Generell status (Petter/Hans-Petter) [20 min]

Det ble snakket generelt om nåværende status i NUUG.

Ingen vedtak.

2013-20 Hva ønsker vi for NUUG fremover? (Hans-Petter) [30 min]

Det ble diskutert generelt hvilke muligheter som fantes og hva man ønsket å oppnå.

Ingen vedtak.

2013-21 Suppleringsvalg til styre og valgkomite (Hans-Petter) [15 min]

Til årsmøtet var det ikke lyktes med å finne nok styrekandidater til å fylle hele styret, og det var ingen kandidater til valgkomiteen. Årsmøtet ba derfor styret arrangere et ekstraordinært årsmøte for å få valgt inn de som mangler. Hans-Petter foreslår at vi starter med å fylle opp valgkomiteen , også sammen med valgkomiteen se oss om etter flere styrekandidater.

Det ble vedtatt at hvert styremedlem skulle forsøke å lokalisere et potensielt styremedlem til neste styremøte.

Eventuelt

Det ble diskutert enkelte detaljer rundt tilgang til styredokumentasjon. Erfaringer ble delt.

Det ble løst diskutert muligheten rundt å godta betaling i bitcoins.

Ingen vedtak.

styre/2013-konstituering-referat (last edited 2015-11-29 21:27:01 by localhost)