Agenda [:styre/20120207-referat:Forrige styremøte 2012-02-07].

Agenda for styremøte i NUUG 2012-10-XX

Tid: Xdag 2012-10-XX kl. 19:30 - 21:00 BR Sted: Skype

Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

Forfall:

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

Nye saker

2012-XX Godkjenning av referat (X) [X min]

Oppfølging av tidlegare saker

2012-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

Vedtakssaker

2012-XX Valg av mottaker for årets prispenger (Sturle) [X min]

2012-XX Rekruttering av nye medlemmer (Harald) [X min]

2012-XX Utdeling av friprog-prisen for 2012 (Hans-Petter) [5 min]

2012-XX NUUG 30 år (Hans-Petter) [5 min]

=== 2012-XX Valgkomitee (Hans-Petter) [10 min]===

Eventuelt

Notater fra dagens møte