Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2012-10-26 21:07:53
Size: 1335
Comment:
Revision 3 as of 2012-10-26 21:25:34
Size: 1366
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 48: Line 48:
=== 2012-XX NUUG 30 år ===

Agenda [:styre/20120207-referat:Forrige styremøte 2012-02-07].

Agenda for styremøte i NUUG 2012-10-XX

Tid: Xdag 2012-10-XX kl. 19:30 - 21:00 BR Sted: Skype

 • jeso eller Sigbjørn initierer.

Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Jan Hoiberg (skype: janhoiberg)
  • Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
  • Sturle Sunde (skype: ?)
  • Harald Holone (skype: holone)
 • Varamedlemmer:
  • ...
 • Sekretariat
  • John Solberg
  • Anders Einar Hilden

Forfall:

 • Ingen så langt

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

Nye saker

2012-XX Godkjenning av referat (X) [X min]

Oppfølging av tidlegare saker

2012-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [X min]

Vedtakssaker

2012-XX Valg av mottaker for årets prispenger (Sturle) [X min]

2012-XX Rekruttering av nye medlemmer (Harald) [X min]

2012-XX Utdeling av friprog-prisen for 2012

2012-XX NUUG 30 år

Eventuelt

Notater fra dagens møte

styre/201210-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)