Agenda Forrige styremøte 2012-02-07.

Agenda for styremøte i NUUG 2012-10-XX

Tid: Xdag 2012-10-XX kl. 19:30 - 21:00
Sted: Skype

Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

Forfall:

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2012-XX Godkjenning av referat (X) [X min]

Oppfølging av tidlegare saker

2012-XX Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

Vedtakssaker

2012-XX Valg av mottaker for årets prispenger (Sturle) [X min]

2012-XX Rekruttering av nye medlemmer (Harald) [X min]

2012-XX Utdeling av friprog-prisen for 2012 (Hans-Petter) [5 min]

Trenger forslag til komiteemedlemmer. Fint om hvert styremedlem har 1 forslag hver, gjerne også sjekket med persone det gjelder om han har lyst.

2012-XX NUUG 30 år (Hans-Petter) [5 min]

NUUG blir 30 år 07.06.2014. Kort diskusjon om hvordan dette kan markeres.

2012-XX Valgkomitee (Hans-Petter) [10 min]

Det ble ikke vedtatt noe valgkomitee i forrige årsmøte, dette må vi ta oss av. Fint om hvert styremedlem har minst 1 forslag hver.

Eventuelt

Notater fra dagens møte

styre/201210-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)