Referat fra styremøte i NUUG 2012-02-07

Tid: Tirsdag 2012-02-07 kl. 19:30 - 21:00
Sted: Skype

Tilstede:

Forfall:

Kort innkalling til dette styremøtet.

Nye saker

2012-07 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]

Referatet har en feil under punkt eventuellt. Referat ellers OK.

Oppfølging av tidlegare saker

2012-08 Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

Se pkt 2012-09

Vedtakssaker

2012-09 Forslag til revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013 (Hans-Petter)

Forslag er sendt ut til styret på epost. Det innebærer 15% nedgang i kontingentinntektene fra 2011 til 2012, og 10% nedgang fra 2012 til 2013. Vi har tidligere kjøpt dollar for å kunne betale usenix, nå har vi risko med valuta endringer. Dette har ikke vært lukerativt tidligere pga dollar som har stupt.

Forslag til vedtak:

Eventuelt

Diskusjon rundt papirene til årsmøte

Petter påpeker at dokumentene vi har til årsmåtet ikke er langt nær klare. Sakspapirer skal sendes ut senest den 21. feb.

Har ikke valgt valg komite. Forslag til interim valg komite, dette blir styret.

Sak 1: Lede møte: Petter Referent: Jon Egil ? (Sigbjørn verifiserer - verifisert)

Sak 6: Hvem stiller til gjenvalg:

Forslag til nye styremedlemmer:

Hver enkelt styremedlem tar kontakt med den de har anbefalt for å høre om de ønsker å stille.

Foreslått å sende mail til medlemmer og aktive @ nuug.no for å høre om noen ønsker å stille til valg. Argumenter for styremedlemskap: http://wiki.nuug.no/styre/argumenter-for-styremedlemsskap

Sak 7: La stå

Sak 8: Ingen innvendinger på budsjettforslag fra Hans Petter. Hans Petter sier han må justere litt i forhold til Fiksgatami, utgifter trekkes fra på prosjekter posten.

Sak 9: Hans Petter's vedtektsendring har ikke blitt framlagt på tidligere årsmøter. Forslag fra Hans Petter om endring av bruk av valgkomite til valg og kontroll komite, se referatet fra årsmøtet 2011 forslag #1a. Styret støtter ikke forslaget pga mangler på ressurser i styret.

Diverse:

Cato har lagt inn ansvar for seksjoene i årsberetningen. Cato tar ansvar for at årsberetningen blir klar i tide. wiki.nuug.no/aktiviteter/201203aarsmoete/beretning

Cato ønsker å være med på å utforme ny nuug.no webside.

Notater fra dagens møte

styre/20120207-referat (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)