Forrige styremøte 2012-01-24.

Agenda for styremøte i NUUG 2012-02-07

Tid: Tirsdag 2012-02-05 kl. 19:30 - 21:00
Sted: Skype

Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

Forfall:

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

Nye saker

2012-07 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]

Oppfølging av tidlegare saker

2012-08 Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

Vedtakssaker

2012-XX Forslag til revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013 (Hans-Petter)

Forslag er sendt ut til styret på epost. Det innebærer 15% nedgang i kontingentinntektene fra 2011 til 2012, og 10% nedgang fra 2012 til 2013.

Forslag til vedtak:

Eventuelt

Notater fra dagens møte

styre/20120207-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)