[:styre/20111129-referat:Forrige styremøte 2011-11-29].

Agenda for styremøte i NUUG 2012-01-24

Tid: Tirsdag 2012-01-24 kl. 19:30 - 21:00 BR Sted: Skype

Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

Forfall:

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

2012-01 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]

2012-02 Opptak og endringer av medlemmer (Sigbjørn) [2 min]

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

* Sigbjørn melder at han har har sendt ut per epost som informasjon med oppsummering. * Ber styret ta oppdateringen til etterretning * Jeso bes om å oppdatere tekst til medlemmer med et innhold som reflekterer at vedtektene sier at medlemskap først er helt godkjent via et styremøte.

Orienteringer

2012-03 Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

* Jobbet noe med budsjett

* Budsjett blir vedtatt på e-post i løpet av 14 dager etter dagens styremøte * Forventning til denne posten: Gjenstående i forhold til budsjett, utgifter og inntekter siden. * Formål: La styret få et nærmere forhold til pengebruken, og evt. være med å bidra

2012-04 FiksGataMi-prosjektet (Petter) [3 min]

* Noe mindre aktivitet enn tidligere, men mye går også av seg selv. Fortsatt stor RT-kø * Christer og Petter opptatt andre steder * Hans Petter ønsker å bidra med å behandle saker.

* Foreslår at dette settes opp som et forslag til budsjett-post slik at NUUG initielt sponser midler for å holde RT-køen til FiksGataMi nede.

2012-05 Stortingsprosjektet (Petter) [3 min]

* Kort: Holder De Ord - om hva politikere sier, og om de faktisk holder det de lover.

* Hovedsaklig Morten og Petter som jobber med dette nå * God enighet om hva som ønskes oppnådd og hvordan komme dit.

* Fått inn en god del data, hatt et møte med Stortinget, et mål om å vise noe (type RSS-feed) på GoOpen-konferanse * Oppnådd kontakt med en polsk organisasjon som jobber med det samme. Mulig å benytte samme åpne programvare som disse har i bruk i dag. * Trenger noe mer finansiell sponsing for å få utviklingstid, reisemidler, samle folk, besøke lignende prosjekter, ytelse til frivillige (kost/losji) mm.

Oppfølging av tidlegare saker

2012-06 Prisen for fremme av fri programvare i Norge (Hans-Petter) [5 min]

* Fin fremdrift hvor Jan Høiberg, Hans Petter og Christer jobber sammen om dette * Laget enkelt budsjett * Sendt søknad til NUUG Foundation * HiOA er informert om endringen fra sist, og de ønsker fortsatt å være med selv om dette nå foregår på GoOpen i regi av Friprog-senteret. * Sammensetningen av Jury er foreløpig ikke klart, men det er satt sammen et forslag.

* Hans-Petter sender ut informasjon på aktive lista. * Gruppen må få tydeliggjort hvem som skal gjøre hva fremover

Vedtakssaker

Eventuelt

* Møte med alle styremedlemmer ansikt til ansikt. Er det en umulighet? Hvor ofte kan det evt. håndteres?

* Møtelokale. Skal vi leie et sentralt sted?

* Årsavslutning

* Møtedatoer fra Sigbjørn

* Frikanalen (pere)

Notater fra dagens møte

Hans-Petter har legitimert seg

Forberedelser til årsmøte