Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2012-02-15 16:47:22
Size: 5229
Editor: Sigbjorn Lie
Comment:
Revision 7 as of 2013-06-30 12:09:53
Size: 5230
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
= Agenda for styremøte i NUUG 2012-01-24 = = Referat for styremøte i NUUG 2012-01-24 =

[:styre/20111129-referat:Forrige styremøte 2011-11-29].

Referat for styremøte i NUUG 2012-01-24

Tid: Tirsdag 2012-01-24 kl. 19:30 - 21:00 BR Sted: Skype Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Cato Auestad (skype: bleakgadfly)
  • Jan Hoiberg (skype: janhoiberg)
  • Sigbjørn Lie (skype: sigbjornlie1)
  • Tore Audun Høie
 • Varamedlemmer:
  • Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
  • Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
 • Sekretariat
  • John Solberg

Forfall:

 • Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
 • Tore Audun Høie
 • Ingen så langt

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

2012-01 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]

2012-02 Opptak og endringer av medlemmer (Sigbjørn) [2 min]

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

 • Sigbjørn melder at han har har sendt ut per epost som informasjon med oppsummering.
 • Jeso bes om å oppdatere tekst til medlemmer med et innhold som reflekterer at vedtektene sier at medlemskap først er helt godkjent via et styremøte.

Orienteringer

2012-03 Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

 • Jobbet noe med budsjett
 • Budsjett blir vedtatt på e-post i løpet av 14 dager etter dagens styremøte
 • Forventning til denne posten: Gjenstående i forhold til budsjett, utgifter og inntekter siden.
 • Formål: La styret få et nærmere forhold til pengebruken, og evt. være med å bidra

2012-04 FiksGataMi-prosjektet (Petter) [3 min]

 • Noe mindre aktivitet enn tidligere, men mye går også av seg selv. Fortsatt stor RT-kø
 • Christer og Petter opptatt andre steder
 • Hans Petter ønsker å bidra med å behandle saker.
 • Foreslår at dette settes opp som et forslag til budsjett-post slik at NUUG initielt sponser midler for å holde RT-køen til FiksGataMi nede.

  • Foreslått budsjett hvis Jeso tar oppgaven: 375/t * 4t = 1500/mnd * 12 = KR 18.000
 • Avklares i budsjett per epost

2012-05 Stortingsprosjektet (Petter) [3 min]

 • Kort: Holder De Ord - om hva politikere sier, og om de faktisk holder det de lover.
 • Hovedsaklig Morten og Petter som jobber med dette nå
 • God enighet om hva som ønskes oppnådd og hvordan komme dit.
 • Fått inn en god del data, hatt et møte med Stortinget, et mål om å vise noe (type RSS-feed) på GoOpen-konferanse

 • Oppnådd kontakt med en polsk organisasjon som jobber med det samme. Mulig å benytte samme åpne programvare som disse har i bruk i dag.
 • Trenger noe mer finansiell sponsing for å få utviklingstid, reisemidler, samle folk, besøke lignende prosjekter, ytelse til frivillige (kost/losji) mm.

Oppfølging av tidlegare saker

2012-06 Prisen for fremme av fri programvare i Norge (Hans-Petter) [5 min]

 • Fin fremdrift hvor Jan Høiberg, Hans-Petter, Petter og Christer jobber sammen om dette
  • Laget enkelt budsjett
  • Sendt søknad til NUUG Foundation
 • HiOA er informert om endringen fra sist, og de ønsker fortsatt å være med selv om dette nå foregår på GoOpen i regi av Friprog-senteret.

 • Sammensetningen av Jury er foreløpig ikke klart, men det er satt sammen et forslag.
 • Hans-Petter sender ut informasjon på aktive lista.
 • Gruppen må få tydeliggjort hvem som skal gjøre hva fremover

Vedtakssaker

2012-07 Vedtak av nye medlemmer

Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

Eventuelt

 • Møte med alle styremedlemmer ansikt til ansikt. Er det en umulighet? Hvor ofte kan det evt. håndteres? - ved Sigbjørn
 • Møtelokale. Skal vi leie et sentralt sted? - ved Jeso
  • Vi fortsetter med Skype inntil videre, men Petter skaffer seg nytt utstyr. Viktig at det også kan kjøres på Linux.
 • Årsavslutning - ved Jeso
  • Fremdrift henger ca en drøy uke etter skjema. En stor årsak er Lodo som ikke gjorde importen ved avtalt tid.
  • Underskrifter på Styrereferater - gjøres på mars møtet?
 • Møtedatoer - ved Sigbjørn
  • 7 februar foreslås som nytt møte for å beholde fremdrift.
  • Lørdag 10 mars evt. for strategi og mer.
  • Sigbjørn sender ut informasjon per epost for nærmere avtaler.
 • Info om Frikanalen (pere)
  • Hatt styremøte, og frikanalen sliter økonomisk.
  • Det gjøres endel her for å få kanalen teknisk oppdatert
  • Går drøyt i underskudd
  • Trenger nytt blod i Frikanalen sitt Styre for å drive kanalen videre

Forberedelser til årsmøte

 • Ref. vedtekter
 • Sakspapir blir laget på wiki
 • Ferdig og godkjent, blir sendt ut som en samlepdf.
 • Frist tre uker før generalforsamling som er planlagt på medlemsmøtet 13. mars.

Notater fra dagens møte

Hans-Petter har legitimert seg i DNB Nor og trenger nå noen som har rett fullmakt til å sende inn papirer - REF RT#5583

styre/20120124-referat (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)