Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2012-01-24 18:33:30
Size: 1892
Editor: cm-84
Comment:
Revision 2 as of 2012-01-24 20:03:37
Size: 4721
Editor: cm-84
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 32: Line 32:

Line 37: Line 39:
* Mangler - utsettes til neste gang * Sigbjørn melder at han har har sendt ut per epost som informasjon med oppsummering.
* Ber styret ta oppdateringen til etterretning
* Jeso bes om å oppdatere tekst til medlemmer med et innhold som reflekterer at vedtektene sier at medlemskap først er helt godkjent via et styremøte.
Line 41: Line 45:
* Jobbet noe med budsjett

* Budsjett blir vedtatt på e-post i løpet av 14 dager etter dagens styremøte
* Forventning til denne posten: Gjenstående i forhold til budsjett, utgifter og inntekter siden.
* Formål: La styret få et nærmere forhold til pengebruken, og evt. være med å bidra
Line 43: Line 52:
* Noe mindre aktivitet enn tidligere, men mye går også av seg selv. Fortsatt stor RT-kø
* Christer og Petter opptatt andre steder
* Hans Petter ønsker å bidra med å behandle saker.

* Foreslår at dette settes opp som et forslag til budsjett-post slik at NUUG initielt sponser midler for å holde RT-køen til FiksGataMi nede.
 * Foreslått budsjett hvis Jeso tar oppgaven: 375/t * 4t = 1500/mnd * 12 = KR 18.000
Line 45: Line 60:
* Kort: Holder De Ord - om hva politikere sier, og om de faktisk holder det de lover.

* Hovedsaklig Morten og Petter som jobber med dette nå
* God enighet om hva som ønskes oppnådd og hvordan komme dit.

* Fått inn en god del data, hatt et møte med Stortinget, et mål om å vise noe (type RSS-feed) på GoOpen-konferanse
* Oppnådd kontakt med en polsk organisasjon som jobber med det samme. Mulig å benytte samme åpne programvare som disse har i bruk i dag.
* Trenger noe mer finansiell sponsing for å få utviklingstid, reisemidler, samle folk, besøke lignende prosjekter, ytelse til frivillige (kost/losji) mm.
Line 48: Line 71:

* Fin fremdrift hvor Jan Høiberg, Hans Petter og Christer jobber sammen om dette
* Laget enkelt budsjett
* Sendt søknad til NUUG Foundation
* HiOA er informert om endringen fra sist, og de ønsker fortsatt å være med selv om dette nå foregår på GoOpen i regi av Friprog-senteret.
* Sammensetningen av Jury er foreløpig ikke klart, men det er satt sammen et forslag.

* Hans-Petter sender ut informasjon på aktive lista.
* Gruppen må få tydeliggjort hvem som skal gjøre hva fremover
Line 53: Line 85:
 * Møte med alle styremedlemmer ansikt til ansikt. Er det en umulighet? Hvor ofte kan det evt. håndteres?
 * Møtelokale. Skal vi leie et sentralt sted?
 * Årsavslutning
  * Fremdrift
  * Underskrifter på Styrereferater
* Møte med alle styremedlemmer ansikt til ansikt. Er det en umulighet? Hvor ofte kan det evt. håndteres?
 * Forslag om
*
Møtelokale. Skal vi leie et sentralt sted?
 * Vi fortsetter med Skype inntil videre, men Petter skaffer seg nytt utstyr. Viktig at det også kan kjøres på Linux.
*
Årsavslutning
 * Fremdrift
 * Underskrifter på Styrereferater
* Møtedatoer fra Sigbjørn
 * 7 februar foreslås som nytt møte for å beholde fremdrift.
 * Lørdag 10 mars evt. for strategi og mer.
Line 59: Line 96:
* Frikanalen (pere)
 * Hatt styremøte, og frikanalen sliter økonomisk.
 * Går drøyt i underskudd
 * Trenger nytt blod i Frikanalen sitt Styre for å drive kanalen videre
Line 60: Line 101:
Hans-Petter har legitimert seg

=== Forberedelser til årsmøte ===
 Ref. vedtekter
 Sakspapir blir laget på wiki
 Ferdig og godkjent, blir sendt ut som en samlepdf.
 Frist tre uker før generalforsamling som er planlagt på medlemsmøtet 13. mars.

[:styre/20111129-referat:Forrige styremøte 2011-11-29].

Agenda for styremøte i NUUG 2012-01-24

Tid: Tirsdag 2012-01-24 kl. 19:30 - 21:00 BR Sted: Skype

 • Vi har ikke funnet noe møtelokale så det blir kun Skype denne gang. jeso eller Sigbjørn initierer.

Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Cato Auestad (skype: bleakgadfly)
  • Jan Hoiberg (skype: janhoiberg)
  • Sigbjørn Lie (skype: sigbjornlie1)
  • Tore Audun Høie
 • Varamedlemmer:
  • Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
  • Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
 • Sekretariat
  • John Solberg

Forfall:

 • Ingen så langt

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

2012-01 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]

2012-02 Opptak og endringer av medlemmer (Sigbjørn) [2 min]

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

* Sigbjørn melder at han har har sendt ut per epost som informasjon med oppsummering. * Ber styret ta oppdateringen til etterretning * Jeso bes om å oppdatere tekst til medlemmer med et innhold som reflekterer at vedtektene sier at medlemskap først er helt godkjent via et styremøte.

Orienteringer

2012-03 Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

* Jobbet noe med budsjett

* Budsjett blir vedtatt på e-post i løpet av 14 dager etter dagens styremøte * Forventning til denne posten: Gjenstående i forhold til budsjett, utgifter og inntekter siden. * Formål: La styret få et nærmere forhold til pengebruken, og evt. være med å bidra

2012-04 FiksGataMi-prosjektet (Petter) [3 min]

* Noe mindre aktivitet enn tidligere, men mye går også av seg selv. Fortsatt stor RT-kø * Christer og Petter opptatt andre steder * Hans Petter ønsker å bidra med å behandle saker.

* Foreslår at dette settes opp som et forslag til budsjett-post slik at NUUG initielt sponser midler for å holde RT-køen til FiksGataMi nede.

 • Foreslått budsjett hvis Jeso tar oppgaven: 375/t * 4t = 1500/mnd * 12 = KR 18.000

2012-05 Stortingsprosjektet (Petter) [3 min]

* Kort: Holder De Ord - om hva politikere sier, og om de faktisk holder det de lover.

* Hovedsaklig Morten og Petter som jobber med dette nå * God enighet om hva som ønskes oppnådd og hvordan komme dit.

* Fått inn en god del data, hatt et møte med Stortinget, et mål om å vise noe (type RSS-feed) på GoOpen-konferanse * Oppnådd kontakt med en polsk organisasjon som jobber med det samme. Mulig å benytte samme åpne programvare som disse har i bruk i dag. * Trenger noe mer finansiell sponsing for å få utviklingstid, reisemidler, samle folk, besøke lignende prosjekter, ytelse til frivillige (kost/losji) mm.

Oppfølging av tidlegare saker

2012-06 Prisen for fremme av fri programvare i Norge (Hans-Petter) [5 min]

* Fin fremdrift hvor Jan Høiberg, Hans Petter og Christer jobber sammen om dette * Laget enkelt budsjett * Sendt søknad til NUUG Foundation * HiOA er informert om endringen fra sist, og de ønsker fortsatt å være med selv om dette nå foregår på GoOpen i regi av Friprog-senteret. * Sammensetningen av Jury er foreløpig ikke klart, men det er satt sammen et forslag.

* Hans-Petter sender ut informasjon på aktive lista. * Gruppen må få tydeliggjort hvem som skal gjøre hva fremover

Vedtakssaker

Eventuelt

* Møte med alle styremedlemmer ansikt til ansikt. Er det en umulighet? Hvor ofte kan det evt. håndteres?

 • Forslag om

* Møtelokale. Skal vi leie et sentralt sted?

 • Vi fortsetter med Skype inntil videre, men Petter skaffer seg nytt utstyr. Viktig at det også kan kjøres på Linux.

* Årsavslutning

 • Fremdrift
 • Underskrifter på Styrereferater

* Møtedatoer fra Sigbjørn

 • 7 februar foreslås som nytt møte for å beholde fremdrift.
 • Lørdag 10 mars evt. for strategi og mer.

* Frikanalen (pere)

 • Hatt styremøte, og frikanalen sliter økonomisk.
 • Går drøyt i underskudd
 • Trenger nytt blod i Frikanalen sitt Styre for å drive kanalen videre

Notater fra dagens møte

Hans-Petter har legitimert seg

Forberedelser til årsmøte

 • Ref. vedtekter Sakspapir blir laget på wiki Ferdig og godkjent, blir sendt ut som en samlepdf. Frist tre uker før generalforsamling som er planlagt på medlemsmøtet 13. mars.

styre/20120124-referat (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)