Forrige styremøte 2011-11-29.

Referat for styremøte i NUUG 2012-01-24

Tid: Tirsdag 2012-01-24 kl. 19:30 - 21:00
Sted: Skype Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:

Forfall:

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers styreinstruksen.

2012-01 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]

2012-02 Opptak og endringer av medlemmer (Sigbjørn) [2 min]

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

Orienteringer

2012-03 Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

2012-04 FiksGataMi-prosjektet (Petter) [3 min]

2012-05 Stortingsprosjektet (Petter) [3 min]

Oppfølging av tidlegare saker

2012-06 Prisen for fremme av fri programvare i Norge (Hans-Petter) [5 min]

Vedtakssaker

2012-07 Vedtak av nye medlemmer

Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

Eventuelt

Forberedelser til årsmøte

Notater fra dagens møte

Hans-Petter har legitimert seg i DNB Nor og trenger nå noen som har rett fullmakt til å sende inn papirer - REF RT#5583

styre/20120124-referat (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)