Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2012-04-19 13:22:32
Size: 3068
Comment: skype til hoiberg
Revision 3 as of 2012-04-19 13:27:05
Size: 3150
Comment: Fullfør listen med styremedlemmer.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 14: Line 14:
  * ...   * Sturle Sunde
  * Harald Holone
Line 16: Line 17:
  * ...   * Ingen er valgt til varamedlemmer så langt denne perioden

http://wiki.nuug.no/styre/ http://wiki.nuug.no/styre/201004-agenda

Agenda for konstituerende styremøte i NUUG 2012-04-XX

Tid: Torsdag 2011-04-XX kl. XX:00 - XX:00 BR Sted: Ikke avgjort

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  • Jan Hoiberg (skype: janhoiberg)
  • Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
  • Sturle Sunde
  • Harald Holone
 • Varamedlemmer:
  • Ingen er valgt til varamedlemmer så langt denne perioden
 • Sekretariat
  • John Solberg

Forfall:

 • Ingen så langt

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

TableOfContents(4)

Normalt er frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. XX. april 2012. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

2012-XX Konstituering av styret

Vi må bli enige om hvem som skal ha i alle fall følgende ansvarsområder:

Sekretær (ledig)

XX fram til nå

Kasserer

Hans-Petter Fjeld pr. nå

Nestleder (ledig)

XX fram til nå

Kontaktperson for likesinnede foreninger (ledig?)

XX fram til nå

Kontaktperson mot HiO (ledig)

XX fram til nå

Sekretæren bør være eller bli CVS-kyndig for å kunne legge ut informasjon på web. Kasserer fører regnskap i LODO og følger opp økonomien, samt betaler ut penger i samråd med leder. Nestleder tar over for leder i hans fravær. Kontaktperson for likesinnede foreninger skal holde [http://wiki.nuug.no/likesinnede-oversikt oversikt over slike], samt jobbe for å bedre NUUGs kontakt med disse. Kontaktpersonen mot Høgskolen i Oslo bestiller rom til møtene i Oslo to ganger i året, holde kontakt med våre kontaktpersoner på !HiO og bistå i forbindelse med prisutdelingen som foregår i HiOs lokaler.

Ny styresammensetning bør snarest rapporteres til Brønnøysundsregistrene.

2012-XX Godkjenning av vinneren av prisen for fremme av fri programvare

Styret skal godkjenne juryens avgjørelse. Avgjørelsen er allerede tatt med epostvotering blant alle styrets medlemmer, og tas med her for å komme med i et formelt referat.

Vedtak:

 • Styret godkjenner prisjuryens avgjørelse for utdelingen 2012.

2012-XX Hva ønsker vi for NUUG fremover?

Styret bør ha en diskusjon om hvordan foreningen NUUG skal fungere fremover, samt hvilken aktivitet og hvilke saker vi ønsker å fokusere på. Rekrutteringen kunne vært bedre, og aktivitetsnivået kunne vært høyere.

XXX

Andre innspill?

Forslag til vedtak:

 • Utarbeides på møtet.

styre/2012-konstituering (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)