Forrige styremøte 2011-10-20.

Agenda for styremøte i NUUG 2011-11-29

Tid: Tirsdag 2010-11-29 kl. 18:00 - 19:00
Sted: Hotellet i Nydalen, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi bruker Skype som konferansetelefonsystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

Ordinær frist for å kome med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dagar før møtet. Se ellers styreinstruksen.

2011-14 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]

2011-15 Opptak og endringer av medlemmer (Sigbjørn) [2 min]

Forslag til vedtak:

Orienteringar

2011-16 Økonomistatus (Hans Petter) [? min]

Hans Petter legger fram økonomistatus og status for overgang til ny kasserar.

2011-17 FiksGataMi-prosjektet (Petter) [3 min]

2011-18 Stortingsprosjektet (Petter) [3 min]

Oppfølging av tidlegare saker

2011-19 Prisen for fremme av fri programvare i Norge (Hans Petter) [? min]

Sist diskutert i sak 2011-08.

Vedtakssaker

2011-20 Bidra økonomisk til Digitalt Personvern (Petter) [? min]

NUUG bidro i sak 2009-XX med 20000,- til StoppDLD, og aktiviteten videreføres i foreningen Digitalt Personvern som trenger 2 millioner for å prøve datalagringsdirektivet for retten. Petter foreslår at NUUG bidrar med 20000,- som julegave til Digitalt Personvern, og at vi sender ut en pressemelding i den anledning.

2011-21 Oppdatering fra sekretariat

2011-22 Prinsipper for styret i NUUG (innkalling, deltagelse, dokumentasjon, oppfølging etc.)

Eventuelt

styre/20111129-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)