Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2011-08-08 21:08:48
Size: 67
Comment: Start på side.
Revision 2 as of 2011-08-31 05:40:13
Size: 2297
Comment: Inn med sak.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Konsttuerende styremøte i NUUG = http://wiki.nuug.no/styre/
http://wiki.nuug.no/styre/201004-agenda
Line 3: Line 4:
http://wiki.nuug.no/styre/ = Agenda for konstituerende styremøte i NUUG 2011-08-01 =

Tid: Tirsdag 2011-09-01 kl. 19:00 - 20:00 [[BR]]
Sted: ?, Oslo

Inviterte:

 * Styremedlemmer:
  * Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
  * Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
  *
  *
  *
 * Varamedlemmer:
  *
  *

Forfall:

 * Ingen så langt

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som
trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og
høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter
Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp
skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis
noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

[[TableOfContents(4)]]

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer
og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. torsdag 8. april
2010. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml
styreinstruksen].

== 2011-?? Konstituering av styret ==

Vi må bli enige om hvem som skal ha i alle fall følgende ansvarsområder:

|| Sekretær || ? fram til nå ||
|| Kasserer (?) || ? fram til nå ||
|| Nestleder (ledig?) || ? fram til nå ||
|| Kontaktperson for likesinnede foreninger (ledig) || ? fram til nå ||
|| Kontaktperson mot HiO || ? fram til nå ||

Sekretæren bør være eller bli CVS-kyndig for å kunne legge ut
informasjon på web. Kasserer fører regnskap i LODO og følger opp
økonomien, samt betaler ut penger i samråd med leder. Nestleder tar over
for leder i hans fravær. Kontaktperson for likesinnede foreninger skal
holde [http://wiki.nuug.no/likesinnede-oversikt oversikt over slike],
samt jobbe for å bedre NUUGs kontakt med disse. Kontaktpersonen mot
Høgskolen i Oslo bestiller rom til møtene i Oslo to ganger i året, holde
kontakt med våre kontaktpersoner på !HiO og bistå i forbindelse med
prisutdelingen som foregår i !HiOs lokaler.

Ny styresammensetning bør snarest rapporteres til Brønnøysundsregistrene.

http://wiki.nuug.no/styre/ http://wiki.nuug.no/styre/201004-agenda

Agenda for konstituerende styremøte i NUUG 2011-08-01

Tid: Tirsdag 2011-09-01 kl. 19:00 - 20:00 BR Sted: ?, Oslo

Inviterte:

  • Styremedlemmer:
    • Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
    • Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
  • Varamedlemmer:

Forfall:

  • Ingen så langt

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høyttalere på kontoret til Petter Reinholdtsen på USIT. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

TableOfContents(4)

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. torsdag 8. april 2010. Se ellers [http://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml styreinstruksen].

2011-?? Konstituering av styret

Vi må bli enige om hvem som skal ha i alle fall følgende ansvarsområder:

Sekretær

? fram til nå

Kasserer (?)

? fram til nå

Nestleder (ledig?)

? fram til nå

Kontaktperson for likesinnede foreninger (ledig)

? fram til nå

Kontaktperson mot HiO

? fram til nå

Sekretæren bør være eller bli CVS-kyndig for å kunne legge ut informasjon på web. Kasserer fører regnskap i LODO og følger opp økonomien, samt betaler ut penger i samråd med leder. Nestleder tar over for leder i hans fravær. Kontaktperson for likesinnede foreninger skal holde [http://wiki.nuug.no/likesinnede-oversikt oversikt over slike], samt jobbe for å bedre NUUGs kontakt med disse. Kontaktpersonen mot Høgskolen i Oslo bestiller rom til møtene i Oslo to ganger i året, holde kontakt med våre kontaktpersoner på !HiO og bistå i forbindelse med prisutdelingen som foregår i HiOs lokaler.

Ny styresammensetning bør snarest rapporteres til Brønnøysundsregistrene.

styre/2011-konstituering (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)