http://wiki.nuug.no/styre/2011-konstituering

Agenda for konstituerende styremøte i NUUG 2011-09-01

Tid: Torsdag 2011-09-01 kl. 19:00 - 20:00
Sted: Frikanalkontoret, Gullhaugveien 12, Nydalen, Oslo (ring på hos Biovisjon)

Tilstede

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Sekretariat

Forfall

Runde rundt bordet

2011-01 Konstituering av styret

Sekretær - Sigbjørn Lie

Kasserer - Hans Petter Fjeld

Nestleder - Karl Dag Gursli

Kontaktperson for likesinnede foreninger - Cato Austad

Kontaktperson mot HiO (Jan Hoiberg)

2011-02 Hva ønsker vi for NUUG fremover

NUUG om om noen år frem.

2011-03 - Vedtak: styret samles for Juleavslutning sammen med NUUG Foundation.

Sekretariatet organiserer dette.

2011-04 - Vedtak: Sekretariatet lager oversikt over styret, sendes ut til styret.

Sekretariatet følger opp.

2011-05 - Vedtak: Alle i styret sender over en kort Bio, inkl bilde for publisering på NUUGS websider.

Sekretariatet følger opp.

2011-06 - Vedtak: Friprog prisen å få den aktiv igang.

Samlokalisere med "GO Open" i Mars?

Hans Petter Fjeld: Ser på muligheten av å gjennomføre prisutdelingen til neste.

styre/2011-konstituering-referat (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)